Health and Security Audits

บริการตรวจเช็คประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย

ต้องการคำแนะนำในการสร้างอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
โดยเฉพาะรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี

ต้องการคำแนะนำในการสร้างอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี

health-and-security-audits-1
health-and-security-audits-1

คุณกำลังใช้งาน Zimbra เวอร์ชั่นเก่า ?

หากคุณประสบปัญหาประสิทธิภาพและความปลอดภัยเราขอแนะนำบริการตรวจเช็คและปรับปรุงประสิทธิภาพภายใต้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Zimbra
Our Service

บริการของเรา

health-and-security-audits-2

Zimbra Health Check

บริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Zimbra ในระดับระบบ (system-level) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ข้อมูลการใช้งานตลอดจนการกำหนดในค่าปัจจุบัน
จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแนวทางและให้คำแนะนำสำหรับการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ Zimbra ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ สูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการเป้าหมายทางธุรกิจและข้อกำหนดของคุณ เป็นสำคัญ

Zimbra Security Audit

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของระบบอีเมลได้รับความสนใจ เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ การเก็บรักษาและการป้องกันข้อมูลจากไวรัส สแปม มัลแวร์และแฮกเกอร์ เป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรจะต้อง ดูแลด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ
Security Audit เป็นบริการตรวจสอบความปลอดภัยของ Zimbra Server รวมถึงประเมินระดับความปลอดภัย ค้นหาจุดอ่อนที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดข้อเสนอแนะในการป้องกันและแนวทาง การแก้ไขปัญหาที่พบ
health-and-security-audits-3
health-and-security-audits-4

Zimbra Tuning Service

เป้าหมายของบริการปรับแต่งระบบ(จูนนิ่ง) คือ การปรับปรุงค่าคอนฟิคของ Zimbra Server เพื่อให้สามารถทำงานในมีสภาวะที่ดี มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งานที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Zimbra ของเราจะช่วยคุณหา Root Cause ของปัญหาที่องค์กรประสบอยู่เป็นประจำ ดำเนินแก้ไข และจูนนิ่งระบบเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Zimbra
health-and-security-audits-5
health-and-security-audits-5

Zimbra Upgrade Service

task_alt
บริการอัพเกรดซอร์ฟแวร์และแพตช์ความปลอดภัย Zimbra ให้เป็นรุ่นล่าสุด โดยข้อมูลไม่สูญหาย ปรับการตั้งค่าให้เป็นไปตามมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานน้อยที่สุด
task_alt
บริการของเราช่วยให้กระบวนการอัพเกรดซอร์ฟแวร์และแพตช์ความปลอดภัยเป็นไปอย่างราบรื่น ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบระบบเดิม วางแผนและดำเนินการ อัพเกรด รวมถึงการปรับแต่ง Zimbra ของคุณให้ทำงานอย่างถูกต้อง