การใช้งาน Calendar&Tasks

สร้างงานใหม่ (Create a Task)

by ServerToday Team | 6 Mins Read

คุณสามารถรวมรายการงานต่างๆ เข้าเป็นรายการเดียว รวมถึงรับการแจ้งเตือนและติดตามความคืบหน้าของงานได้โดย

    

1.    ไปที่แถบปฏิทิน
2.    คลิกที่    ในหน้าต่าง งาน-รายการ และ
3.    เลือก งานใหม่ (New Task)

             

4.    หัวข้อ วันครบกำหนด กำหนดวันครบกำหนดของงาน
5.    ลำดับความสำคัญ กำหนดลำดับความสำคัญของงาน มี 3 ตัวเลือก ต่ำ ปกติ และ สูง
6.    เลือกกลุ่มงานในหัวข้อ รายการ (List)
7.    ในช่องหมายเหตุ: ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงาน
8.    บันทึกข้อมูล

Relate Articles

blog-1
การใช้งาน Calendar&Tasks
ปฏิทินและบานหน้าต่างงาน (Calendar & Tasks)

ค้นพบความสะดวกสบายในการใช้งานปฏิทินและหน้าต่างงานใน Zimbra ที่ทำให้การจัดการเวลาของคุณเป็นการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการใช้งานของปฏิทินนัดหมาย
blog-1
การใช้งาน Calendar&Tasks
การสร้างตารางนัดหมายใหม่ (Schedule and event)

ทำให้การจัดตารางนัดหมายใน Zimbra เป็นสิ่งที่น่าสนใจและง่ายดาย ด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา
blog-1
การใช้งาน Calendar&Tasks
การสร้าง Calendar ชุดใหม่

สำหรับ Zimbra Web Client สามารถสร้างชุด Calendar ได้มากกว่า 1 ชุดไว้สำหรับ รองรับการแบ่งข้อมูลหรือการนัดหมายต่างๆเพื่อง่ายต่อการแบ่งแยกประเภทการนัดหมาย ซึ่งมีวิธีการเพิ่มดังนี้